Evlenmeden Önce

KAYSERİ PINARBAŞI BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU
                EVLİLİK BAŞVURUSUNDA GEREKEN BELGELER
1-NÜFUS CÜZDANLAR ASIL VE FOTOKOPİLERİ (Fotoğraflı ve soğuk mühürlü olacak)
2-NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ(Yeni Tarihli ve yerleşim yeri yazılı olacaktır.)
3-VESİKALIK FOTOĞRAF( 6 (Altışar) adet ön cepheden çekilmiş sivil kıyafetli ve kişilerin son halini gösterir)
UYARILAR
Çiftler müracaatta birlikte bulunacaklar.
-16 Yaşını dolduran 17 yaşından gün almış bay ve bayanın nikâh yaptırabilmesi için mahkeme kararı gerekir.
-17 Yaşını dolduran,18 yaşından gün almış bay ve bayanın nikâh yaptırabilmesi için başvuru sırasında;
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği anne-baba nüfus cüzdanları ve nüfus cüzdan fotokopileri ile rıza belgesi imzalamak üzere çiftle birlikte hazır bulunacaktır.
-Boşanan ve eşi ölen bayanın yeniden evlenebilmesi için boşanma veya eşin ölüm tarihinden itibaren300 gün süre geçmesi gerekir. Bu süre (iddet müddeti)dolmamış ise iddet müddetinin kaldırılması içinmahkeme kararı gerekir.

YABANCI UYRUKLULARLA YAPILACAK OLAN EVLENDİRMELERDE İSTENİLEN BELGELER
                             (BAY VE BAYAN YABANCILAR İÇİN) 
a)Doğum Belgesi (Abstammungsurkunde):Çok dilli değil ise Noter tasdikli Türkçe Açıklamalı olacaktır.(Formül A)
b)İkamet Belgesi(AUFENTHALTS/MELDEBESCHEINIGUNG):Çok dilli değilse, Noter tasdikli Türkçe açıklamalı olacaktır.
c)Evlenebilirlik Belgesi(Ehefahigkeitszeugnis):Çok dilli ve Apostilli değil ise, Noter tasdikli Türkçe açıklamalı Dışişleri Bakanlığından onaylı olacaktır.
d)Nüfus Cüzdanı veya Pasaportun yeminli Tercüman tarafından Türkçe’ ye tercüme edilmiş ve Noter tasdikli olacaktır.
e)Vesikalık Fotoğraf: Beşer adet, ön cepheden çekilmiş, sivil kıyafetli ve kişilerin son halini gösterir olacaktır.