Belediye Birimlerimiz

 

BELEDİYE BİRİMLERİMİZ

a) Başkan Yardımcısı

b) Yazı İşleri Müdürlüğü

c) Fen İşleri Müdürlüğü

d) Mali Hizmetler Müdürlüğü
  

e) Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

f)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

g)  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 
                                                                             

i) Zabıta Amirliği 

j)  Kırsal Kalkınma Müdürlüğü

k) 4857 sayılı kanuna tabii işçi personel