Genel Bakış

Pınarbaşı, ilk olarak 1277-1861 yılları arasında Aziziye adıyla Sivas Vilayetine bağlı bir kaza merkezi olmuştur. Bu tarihten önce idari taksimattaki yeri hakkında tarihi kayıtlarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şirvan Dağı'nın kuzeyinden çıkan su, ilçeye adını vermektedir, Sultan Abdülaziz'in tahta çıktığı 1861 yılında Sivas'a bağlı bir yerleşim alanı olan kaza, 1863 yılında ilçe yapılmış; Pınarbaşı 1926 yılında da Kayseri'ye bağlanarak bu günkü statüsünü kazanmıştır. İl merkezinin doğusunda 89km. uzaklıkta bulunan ilçemizin yüzölçümü 3328 kilometrekaredir.
Tarihi eserlerden birçok devlet ve uç beyliklerinin sınırları içerisinde kaldığı bu beylikler arasındaki mücadelelere sahne olduğu anlaşılmaktadır.
Pınarbaşı’nın kuzeybatısında bulunan Melikgazi adıyla bilinen ve Danişment Gazi oğullarından Emir Gazi ve ailesine ait olduğu tahmin edilen türbe ve mumyalardan; İlçemizin bir dönem Danişment Beyliği hükümranlığında kaldığı, 1178’den sonra bu beyliğin Sultan ll.Kılıçaslan’ın baskısıyla Suriye topraklarına çekilmesinden sonra Anadolu Selçuklu Devletinin egemenliğine girdiği tahmin edilmektedir.
İlçemiz, Cumhuriyetimizin ilanından sonra, hemen kıyısında uzanan alanda kurulu bulunduğu Şirvan Dağının eteklerinden kaynayan pınardan dolayı Pınarbaşı adını almıştır.
Doğusunda Kangal-Gürün,
Batısında Bünyan
Kuzeyinde Akkışla-Şarkışla- Altınyayla.
Güneyinde Sarız - Tomarza ilçeleri ile çevrilidir.
İlçe merkezinde 1546 metre olan rakım, doğusuna doğru uzanan Uzunyayla bölgesinde yer yer 2000 metreyi bulmaktadır.
Orman arazisi 14.510.5 Hektardır.
İlçe merkezi genellikle düz alanda kurulmuş olmakla birlikte bağlı yerleşim yerleri genel olarak dağlık ve engebeli alanlarda bulunmaktadır.
Doğu Anadolu ikliminin karakteri Pınarbaşı’nda da hakimdir. Kışları soğuk, yazları kurak ve serindir.
Yıllık yağış ortalaması metrekarede 492 kg dır. Dağlık ve engebeli olan ilçemizin Güneydoğusunda Tahtalı Sıradağları uzanır.
Başlıca akarsuyumuz, Seyhan nehrinin bir kolu olan Zamantı çayıdır. Zamantı, Şerefiye köyümüz sınırlarında doğmakta. Tomarza sınırından geçerek Seyhan nehrine ulaşmaktadır.

Pınarbaşı nın avantajları: Batıyı, Doğuya, Güneye ve Güneydoğuya bağlayan en kısa kara yolunun ilçe merkezinden geçmesi, Bahçeli barajının ilçe merkezinde olması, doğal su kaynakları olması nedeniyle su sıkıntısı olamaması, arazi yapısı bakımından , gelişmeye ve büyümeye elverişli olması, doğa yapısı gereği havancılık ve at yetiştiriciliğine elverişli olması, yayla turizmine elverişli olması, gibi;
Pınarbaşı nın dezavantajları: İlçeden geçen demir yolunun bulunmaması , Devlet yatırımının olmaması , özel sektör yatırımının az olması, gibi;
Pınarbaşı: 2 belde 115 köy ve 26 mezra, 3328 km alana sahiptir.