İklimi

İKLİMİ:        
İlçe merkezi genellikle düz alanda kurulmuş olmakla birlikte bağlı yerleşim yerleri genel olarak dağlık ve engebeli alanlarda bulunmaktadır.
  Doğu Anadolu ikliminin karakteri Pınarbaşı’nda da hakimdir. Kışları soğuk, yazları kurak ve serindir.  
Yıllık yağış ortalaması metrekarede 492 kg dır. Dağlık ve engebeli olan ilçemizin Güneydoğusunda Tahtalı Sıradağları uzanır.
Başlıca akarsuyumuz, Seyhan nehrinin bir kolu olan Zamantı  çayıdır. Zamantı, Şerefiye  köyümüz sınırlarında doğmaktadır. Tomarza sınırından geçerek Seyhan nehrine ulaşmaktadır.