EkonomisiPınarbaşı’nın Ekonomisi:

      Pınarbaşı, Kayseri'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Burada çeşitli sanayi bitkilerinin ekimi de yapılmaktadır. İlçe ürettiğiyle gelir sağlayabildiği için, buradaki çiftçilik giderek modernize olmaktadır. Hububat tarımı yapılmaktadır. Rakımın çok yüksek olması ve kışın uzun sürmesi nedeniyle tarım çok ekonomik değildir. Bu sebeple çiftçilerimizin hayvancılığa yönlendirilmesine çalışılmaktadır.  İlçemiz geçmişten bu yana önemli bir hayvancılık merkezidir. 1950’li yıllara kadar ilçe halkı at yetiştiriciliği yapmış ve bu yıllarda merkezi Fransa’da bulunan bir atçılık kulübüne de üye olduğu bilinmektedir. Yetiştirilen atlar orduya satılmış bu sayede iyi gelirler elde edilmiştir. Ancak ordunun motorize olması ile atçılık yerini koyun yetiştiriciliğine bırakmıştır. Ülkemizde 1980’li yıllarda tarım ve hayvancılık sektöründe meydana gelen sıkıntılar yüzünden ilçemizde de hayvancılık süratle azalmıştır. Fakat son yıllarda ilçemizde hayvancılık üç koldan yeniden gelişmeye başlamıştır. Besicilik,  süt inekçiliği.  İlçemizin en önemli ekonomik varlıklarından biriside su kaynaklarıdır. İlçemizdeki sular alabalık ve özellikle alabalık yavrusu yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Bu sebepten 6 tesiste özel sektör tarafından yaklaşık yılda 800 ton alabalık üretilmektedir. Bunlardan Yukarı Karagöz ve şerefiye köylerinde bulunan tesisler Ortadoğu ve Balkanların en büyük alabalık üretim tesisleridir.

Madencilik yönünden hayli zengin bir ilçemizdir. İlçemiz başta krom olmak üzere demir, çinko, mermer, kurşun ve kömür gibi zengin maden yataklarına sahiptir. Burada Krom ilçe merkezindeki dağlardan çıkarılır. Krom ocakları özel sektör tarafından çalıştırılmaktadır. Uzun pınar köyünde, Demir, Oruç oğlu köyü hududunda ise Kurşun ve Çinko çıkarılır. İlçemizde 3 adet krom konsantre tesisi mevcuttur. Yılda yaklaşık 20 bin ton civarında krom üretilmektedir. Yine ilçemizde değişik yerlerde kaliteli mermer ocakları mevcuttur. Şu an bir adet mermer fabrikası da kurularak faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca mermercilik konusunda birkaç firma fizibilite çalışmalarını sürdürmektedir. Bu maddelerde çevre halkı çalıştığı için ekonomik yönden önemli gelir elde edilmektedir.