Kültür

Kültürü :

   İlçe kozmopolit bir yapıya sahiptir. Çeşitli milletlerin ve kültürlerin bir arada barındıran Pınarbaşı bu özelliği ile ülkedeki çok İl ve İlçeden farklı kültüre sahiptir. Bulardan başlıcaları;  Avşarlar, Kürtler, Çerkezler, Muhacirler ve göçmenler dir. Bunlardan başka doğu kökenli olan ve yıllardır ilçeye yerleşmiş insanlarımız var. Her topluluk kendi kültürünü yaşatmaya çalışıyor. İlçede şimdiye kadar herhangi bir kültür karmaşası ve çatışması yaşanmamıştır. İnsanlar saygı ve anlayışa dayalı olarak yaşamlarını sürdürür.

   At Pınarbaşı’nda çok önemli bir yere sahiptir. Bunun içinde atla yapılan sporlar yaygındır. Bundan başka, çeşitli halk oyunları oynanır. Burada Kafkas Türklerinin oyunları ile yerli halkın oyunları arasındaki farkı ortaya koyar. Bu bakımdan da ilçe folklor değerleri yönünden diğer ilçelerden oldukça farklı ve zengin bir görünüm ortaya koyar. Burudaki düğünlerde, davul-zurna ile çeşit1i oyunlar da oynanır. Yumruk, sinsin arap oyunu, halay bunların başında gelir. İlçede Pınarbaşı Haber adlı haftalık gazete çıkmakta, Baraj ve akarsu olması halkın boş zamanlarında olta balıkçılığı ve mesire alanlarında piknik yaparak vakit geçirmektedir.