HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

                                                                                                                                  PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                      
                          HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

 1-  Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

 2- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

 3- Harç ve Ücretler

 4- Belediye itfaiye Amirliği Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

 5- İskân Dilekçesi

 6- Vergi ilişiği olmadığına dair yazı.

5 GÜN

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

2 SAAT

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- Bld. İtfaiye Amirliği Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

12- Belediye Fen İşleri Müdürlüğü  İmar ve Mesafe Uygunluk Yazısı

13- Emniyet Amirliği Uygunluk Yazısı(İçkisiz İstirahat ve Eğlence yerleri İçin)

14- Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Uygunluk Yazısı

15- Belediye Borcu Yoktur Yazısı

 

1 GÜN

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

1 SAAT

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

 1- Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Belgeler

 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

 3- Mal Müdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı Yazısı

 4- Tapu Sicil Müdürlüğünden Alınan Taşınmaz Mal Kaydı Yazısı,

 5- Muhtarlıktan alınan Fakirlik Belgesi

 6- Belediyeden alınan Emlak Kaydı

30 GÜN

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1 GÜN

7

İhale işlemleri

 4734 Sayılı Kanunun 10.maddesinde Yazılı  Olan Belgeler

40 GÜN

8

Gelir tahsili işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı

2- Adres Beyanı

10 DAKİKA

 

 

 9

Giderlerin ödenmesi

1- Fatura,Harcama Pusulası,Serbest Meslek Makbuzu,

 2- 4734 Sayılı Kanunun 22 D Maddesi gereğince Alınan Teklif Mektubu

30 GÜN

10

Ölçü ve ayar işleri

 1- Beyanname

1 SAAT

11

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- Bld. İtfaiye Amirliği Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

12- Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

13- Belediyeden Borcu Yoktur Yazısı

 

1 GÜN

12

Beyan Verilmesi

1- Kimlik Fotokopisi,

2- Beyan Formu

3- Tapu Fotokopisi

4- Dilekçe

 

 

1 SAAT

13

İmar Durum Belgesi

1- Dilekçe

2- Taahhütname

2 SAAT

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                                                                                            İkinci Müracaat Yeri:
İsim            : KEMAL ABACI                                                                                                                                                             İsim            :  MEMDUH UZUNLUOĞLU
Unvan       : YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ                                                                                                                                                 Unvan       :  BELEDİYE BAŞKANI
Adres         : PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                       Adres         :  PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI     
Tel             : 0 352 5121035                                                                                                                                                            Tel             :03525121035                                           
Faks          : 0 352 5121017                                                                                                                                                            Faks          : 03525121017                              
E-Posta     :  pinarbasibld@hotmail.com                                                                                                                                     E-Posta     :  pinarbasibld@hotmail.com