Meclis Gündemi

Pınarbaşı Belediyesinin 07/05/2015 tarih 11 nolu Encümen kararına göre ilçemiz İnönü Mahallesi 132 ada 13-14 parseller 133 ada 10 parsel, 134 ada 3 parsel ve 135 ada 14 nolu parsellerde bulunan 6 (altı) adet kısmen yıkılmış ve tamamen yıkılma tehlikesi bulunan binaların can ve mal güvenliği bakımından tehlike arz etmesi nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereğince yıktırılmasına ve enkazın kaldırılmasına, yıkım ve enkaz kaldırma için tahakkuk edecek ücretlerin maliklerden tahsiline Belediye Encümenince oy birliğiyle karar verilmiştir.

   Kararın uygulanmasına askı süresi bitim tarihi olan 22.05.2015 ten sonra başlanacaktır.