Uygulama İmar Planı

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2016 tarih ve 43 sayılı kararı  ile uygun bulunan ve kabul edilen  "Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Kızıldere Mahallesi Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Uygulama İmar Planları" Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin  08.02.2016 tarih ve 77 sayılı kararlarına gereği;           Kesinleşen İmar Planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde belirtilen “Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.” hükmü doğrultusunda; 1/1000 ölçekli,  UİP:12028 plan işlem numaralı Planlardan  "K36-C-06-B-4-A, K36-C-06-A-3-C , K36-C-06-A-3-B" paftaları ile  plan notları  Belediyemiz   Plan ve Proje Salonu ve internet sitemiz   "http://www.pinarbasi38.bel.tr/ "  adreslerinde eş zamanlı olarak askı ve ilana çıkartılmıştır. Tüm halkımıza duyurulur.