İmar Planı Değişikliği

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun bulunan ve kabul edilen  "Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin  11.04.2016 tarih ve 203 sayılı kararı gereği onanan planlar; Kesinleşen İmar Planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde belirtilen “Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.” hükmü doğrultusunda 1/1000 ölçekli,  UİP:11314,2 plan işlem numaralı Planlardan  "K36C-03B-4D, K36C-03C-1A, K36C03B-3C" paftaları ile  plan notları  Belediyemiz   Plan ve Proje Salonu ve internet sitemiz " http://www.pinarbasi38.bel.tr/"  adreslerinde eş zamanlı olarak askıya çıkartılmıştır.