Askı İlanı

PINARBAŞI BELEDİYESİ

TUTANAK

            Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08/03/2018 tarih  11ve12 sayılı kararları  ile uygun bulunan ve kabul edilen  1/1000 ölçekli UİP 11314,10 ve UİP 11314,11 numaralı 1/1000 ölçekli K36-C-03-C-1-B , K36-C-03-C-1-C, K36-C-03-C-2-A nolu  Uygulama İmar Plan Paftaları " , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin  09/04/2018  tarih 155 ve 156 sayılı kararları gereği onanan ilgili planlar ;Kesinleşen İmar Planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde belirtilen “Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.” hükmü doğrultusunda; ; Belediyemiz 2. katında bulunan Plan ve Proje gösterim panomuzda ve internet sitemiz " http://www.pinarbasi38.bel.tr/"  adreslerinde eş zamanlı olarak    11/05/2018 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

İş bu tutanak aşağıda adı-Soyadı ve İmzaları bulunan belediye personellerince 3 nüsha olarak hazırlanmıştır.

 

 

Askıya Çıkış Tarihi : 09/01/2018

Askıdan İneceği Tarih: 11/06/2018

Askıda Kalacağı Gün süresi : 32 gün
PINARBAŞI BELEDİYESİ

TUTANAK

            Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08/03/2018 tarih  18 sayılı kararı  ile uygun bulunan ve kabul edilen  1/1000 ölçekli UİP 11314,12 numaralı 1/1000 ölçekli K36-C-03-C-1-D nolu  Uygulama İmar Plan Paftalsı " , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin  09/04/2018  tarih 165 sayılı kararı gereği onanan ilgili planlar ;Kesinleşen İmar Planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde belirtilen “Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.” hükmü doğrultusunda; ; Belediyemiz 2. katında bulunan Plan ve Proje gösterim panomuzda ve internet sitemiz " http://www.pinarbasi38.bel.tr/"  adreslerinde eş zamanlı olarak    11/05/2018 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

İş bu tutanak aşağıda adı-Soyadı ve İmzaları bulunan belediye personellerince 3 nüsha olarak hazırlanmıştır.

 

 

Askıya Çıkış Tarihi : 11/05/2018

Askıdan İneceği Tarih: 11/06/2018

Askıda Kalacağı Gün süresi : 32 gün

 

 

 

PINARBAŞI BELEDİYESİ

TUTANAK

            Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08/03/2018 tarih  17 sayılı kararı  ile uygun bulunan ve kabul edilen  1/1000 ölçekli UİP UİP:28636,1 numaralı 1/1000 ölçekli K36-C-11-B-2-C , K36-C-11-B-2-D, K36-C-11-B-3-A , K36-C-11-B-3-B , K36-C-12-A-1-D nolu  Uygulama İmar Plan Paftaları " , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin  09/04/2018  tarih 153 ve 154 sayılı kararları gereği onanan ilgili planlar ;Kesinleşen İmar Planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde belirtilen “Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.” hükmü doğrultusunda; ; Belediyemiz 2. katında bulunan Plan ve Proje gösterim panomuzda ve internet sitemiz " http://www.pinarbasi38.bel.tr/"  adreslerinde eş zamanlı olarak    11/05/2018 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

İş bu tutanak aşağıda adı-Soyadı ve İmzaları bulunan belediye personellerince 3 nüsha olarak hazırlanmıştır.

 

 

Askıya Çıkış Tarihi : 11/05/2018

Askıdan İneceği Tarih: 11/06/2018

Askıda Kalacağı Gün süresi : 32 gün