Müdürlükler

Zabıta Amirliği

Ali Algül

Tel:

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Yaşar Çakmak

Tel:

Halkla ilişkiler Müdürlüğü

-

Tel:

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Murat Cengiz

Tel:

Fen İşleri Müdürlüğü

Erdoğan Toktay

Tel:

Yazı İşleri Müdürlüğü

Seyit Ali Özer

Tel: